شرکت هواپیمایی «لوفتهانزا» از مسافران خود آزمایش سریع کرونا می‌گیرد

شرکت هواپیمایی «لوفتهانزا» از مسافران خود آزمایش سریع کرونا می‌گیرد

«لوفتهانزا» (بزرگترین شرکت هواپیمایی اروپا) با اجرای طرح «آزمایش و سپس پرواز» به دنبال افزایش ایمنی مسافران پروازی خود است.
یک پزشک آلمانی نیز در تشریح کیت آزمایش زودهنگامی که در فرودگاه از مسافران گرفته می‌شود، گفت: همان طور که مشاهده می‌شود، برای پی بردن به جواب آزمایش، چنانچه نوار (باندِ) روی این کیت، حرف «C» را نشان دهد، یعنی اوضاع، تحت کنترل بوده (و آزمایش دهنده، مبتلا نیست)، اما اگر بر روی حرف «T» بایستد، این یعنی آنکه جواب آزمایش، مثبت است.

سرنوشت پروازهای لوفت‌هانزا به تهران - همشهری آنلاین

 

 

علائم جدید و شنیده نشده از کرونا - تابناک | TABNAK