مراسم چهلمین روز درگذشت شجریان بدون حضور مردم برگزار شد

مراسم چهلمین روز درگذشت شجریان بدون حضور مردم برگزار شد