برخی نمایندگان فکر می‌کنند هرچه توهین بزرگ‌تری به دولت بکنند، جایگاه مجلس را ارتقاء داده‌اند مازنی:

برخی نمایندگان فکر می‌کنند هرچه توهین بزرگ‌تری به دولت بکنند، جایگاه مجلس را ارتقاء داده‌اند

نماینده تهران در مجلس دهم گفت: برخی از نمایندگان فکر می‌کنند هرچه توهین بزرگ‌تری به دولت بکنند، جایگاه مجلس شورای اسلامی را بیشتر ارتقا داده‌اند؛ در صورتی که این موارد باعث تضعیف مجلس می‌شود.

احمد مازنی در خصوص جایگاه فعلی مجلس در کشور اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی بر اساس مفاد قانون اساسی و با توجه به نگاه امام خمینی (ره) در رأس امور قرار می‌گیرد؛ زیرا در اصل ۷ قانون اساسی با اشاره به دو آیه شریفه قرآن نسبت به اداره شورایی کشور تاکید کرده و در ادامه جایگاه حاکمیت شورایی را به صورت قانونی منظم تعریف می‌کند که در رأس این حاکمیت به ترتیب مجلس شورای اسلامی، شورای شهرستان و شورای شهر قرار دارد.

وی افزود: امروز مجلس شورای اسلامی در حد و جایگاهی که اصل ۷ قانون اساسی برای آن تعریف کرده، قرار ندارد و هیچ رابطه‌ای بین نهادهای شورایی کشور نیست.

نماینده تهران در مجلس دهم تاکید کرد: برای حفظ جایگاه مجلس لازم است مجموعه نهادهای حاکمیتی چون قوه قضائیه، شورای نگهبان و دولت برای آن اعتبار و اهمیت ویژه‌ای قائل شوند.

مازنی ادامه داد: دولت باید در راستای مصوبه‌ها و نظارت مجلس عمل کند. در مجلس دهم، برخی در دولت و مابقی نهادهای کشور همواره تلاش می‌کردند تا ابزار نظارتی آن را خنثی کنند و به همین دلیل مجلس نتوانست به وظیفه نظارتی خود اعم از استیضاح، سوال و تحقیق و تفحص به درستی عمل کند.

وی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی باید در راستای تثبیت جایگاه خود در رأس امور بدون رعب و تأثیرپذیری سیاسی به وظایف خود عمل کند. برخی نمایندگان برای جایگاه مجلس احترام قائل نیستند و در برخی طرح‌های نظارتی مانند استیضاح یا تحقیق و تفحص تحت تاثیر لابی‌ها از مواضع خود عقب نشینی می‌کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: برخی نمایندگان فکر می‌کنند هرچه توهین بزرگ‌تری به دولت بکنند، جایگاه مجلس را بیشتر ارتقا داده‌اند؛ در صورتی که این موارد باعث تضعیف مجلس می‌شود.