قرمز و آبی

قرمز و آبی

در سرمای زیر صفر درجه سیبری رقابت های اسنو کایتینگ در حال برگزاری است. این رشته تلفیقی از پرواز و اسکی است و ورزشکاران به کمک کایت و اسنوبرد یا چوب های اسکی آن را در برف و یا یخ انجام می دهند. کریل کوخمار لحظه ای از این مسابقات را به ثبت رسانده است.