بیت کوین در آستانه یک میلیارد تومان !

بیت کوین در آستانه یک میلیارد تومان !

قیمت هر ۱ واحد بیت کوین به ۱ میلیارد تومان می رسد؟!

استخراج بیت کوین یکی از پرسودترین درآمدها را داراست.این ارز مجازی مرز ۳۶.۰۰۰ را رد کرده است و به واحد پول کشورمان در آستانه یک میلیارد تومان قرار دارد.