نانسی پلوسی: ما حالا به تاریخ پیوستیم و بخشی از این تصاویر شرم‌آور را دنیا مشاهده کرد

نانسی پلوسی: ما حالا به تاریخ پیوستیم و بخشی از این تصاویر شرم‌آور را دنیا مشاهده کرد

آن طور که گزارش شده قرار است مجالس سنا و نمایندگان از ساعت ۸ شب به وقت شرق آمریکا جلسه ثبت نتایج انتخابات را از سر بگیرند.

نانسی پلوسی، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان با ارسال یادداشتی به ۴۳۵ عضو مجلس نمایندگان گفته که برای تشکیل جلسه آماده شوند.

خانم پلوسی همچنین گفته: «ما حالا به تاریخ پیوستیم و بخشی از این تصاویر شرم‌آور را دنیا مشاهده کرد.»

چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در سنا که ممکن است به زودی ریاست این مجلس را در دست بگیرد تایید کرده که سنا هم جلسه خود در این رابطه را از سر خواهد گرفت.

کمی پیش تر تصاویری که از یورش حامیان دونالد ترامپ منتشر شد نشان داد که یکی از مهاجمان به دفتر نانسی پلوسی رفته و روی صندلی او لم داده و پایش را روی میز رئیس مجلس نمایندگان گذاشته است.