توییت کنایه‌آمیز سید عباس موسوی پس از مرگ «شلدن ادلسون» میلیاردر آمریکایی

توییت کنایه‌آمیز سید عباس موسوی پس از مرگ «شلدن ادلسون» میلیاردر آمریکایی

توییت کنایه‌آمیز سید عباس موسوی پس از مرگ «شلدن ادلسون» میلیاردر آمریکایی و در آستانه خداحافظی ترامپ با کاخ سفید: جهنم دقیقا اونجاست!