معاون کل وزیر بهداشت: سفرهای اخیر فاجعه آمیز است

معاون کل وزیر بهداشت: سفرهای اخیر فاجعه آمیز است

ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت گفت: فقط ۵ درصد مردم پروتکل‌ها را رعایت می‌کنند و این سفرها فاجعه آمیز است. هجوم مسافران موجب بستری بیماران کرونایی و غیرکرونایی کنار یکدیگر شد!