برخی کودکان تحمل باختن در بازی را ندارند / چگونه تحمل آنان را بالا ببریم؟

برخی کودکان تحمل باختن در بازی را ندارند / چگونه تحمل آنان را بالا ببریم؟

برخی کودکان تحمل باختن در بازی را ندارند چگونه تحمل آنان را بالا ببریم؟

۱. دلیل این امر اینست که آن‌ها خودباوری و اعتماد به نفس پایینی دارند.
و احساس منفی درباره خود دارند که باید تلاش نمود تا اعتماد به نفس او را بالابرید.

۲. او را با خواهر و برادر و همسالانش مقایسه نکنید.
درباره برد و باخت و اینکه لازم نیست انسان همیشه برنده شود و برد و باخت نوبتی است به او توضیح دهید.

۳. هرگز به‌ گونه‌ای با کودک بازی نکنید که همیشه برنده شود بگذارید گاهی باختن را هم تجربه کند.
و در آن زمان برد قبلیش را به او یادآوری کنید.

۴. بیشتر بازی‌های غیر رقابتی را در لیست بازی‌هایش قرار دهید.

۵. رفتار والدین در مسئله برد و باخت نیز بسیار تأثیرگذار است.مثل اظهار ناراحتی یا اعطای جایزه و … .

۶. بهتر است بی‌اهمیت بودن باختن را در روش الگویی به‌صورت عملی به او بیاموزید.