واکنش جهانگیری به تماس رییسی و اژه ای با جریان های مختلف سیاسی

واکنش جهانگیری به تماس رییسی و اژه ای با جریان های مختلف سیاسی

جهانگیری به تماس رییسی و اژه ای با جریان های مختلف سیاسی واکنش نشان داد.

به گزارش گفتگو نیو معاون اول رییس جمهور گفت: دعوت ریيس جمهور منتخب و رييس جديد قوه قضاييه از جريان هاي سياسي براي ارائه پيشنهاد و راهكار به منظور عبور از بحران های پيش روی كشور اقدام پسنديده اي است.

او گفت ما در اين شرايط نياز به گفتگو، افزايش همدلي و به رسميت شناختن نخبگان و سرمايه های فكری كشور داريم تا بتوانيم از همه ظرفيت ها براي حل مسائل مردم استفاده كنيم.