دریافت جایزه بزرگ جشنواره کن توسط اصغر فرهادی، موجب غرور ملی ایرانیان شد

دریافت جایزه بزرگ جشنواره کن توسط اصغر فرهادی، موجب غرور ملی ایرانیان شد

احمد مازنی نماینده مردم تهران و رییس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم در واکنش به موفقیت اصغر فرهادی در جشنواره کن در اینستاگرام خود نوشت: دریافت جایزه بزرگ هیأت داوران هفتاد چهارمین دوره جشنواره کن توسط اصغر فرهادی، موجب افتخار و غرور ملی ایرانیان در سراسر جهان شد و باعث شد بار دیگر نام ایران و ایرانی با هنر و فرهنگ به جهانیان شناسانده شود.
اینجانب به سهم خود از این هنرمند توانا که در دوران غم انگیز درگیری با ویروس کرونا ،با کسب این افتخار جهانی احساس شادی و افتخار را به هموطنان خود هدیه کرد صمیمانه تشکر میکنم و به ایشان و تمامی عوامل فیلم “قهرمان” کسب این موفقیت را تبریک می گویم