مراسم بزرگداشت همسر امام موسی صدر

مراسم بزرگداشت همسر امام موسی صدر

مراسم بزرگداشت سر کار خانم پروین خلیلی همسر امام موسی صدر، بعد از ظهر امروز جمعه بیست و سوم مهر ماه با حضور خانواده ایشان و شخصیت های فرهنگی،سیاسی و مذهبی در فضای باز مجموعه تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار شد.

 

عکاس:علیرضا رمضانی