شاخص بورس بیش از ۱۴ هزار واحد صعود کرد

شاخص بورس بیش از ۱۴ هزار واحد صعود کرد

بازار سرمایه هفته را با چراغ سبز آغاز کرد و شاخص کل بورس توانست بیش از ۱۴ هزار واحد افزایش یابد.

به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس امروز با ۱۴ هزار و ۴۱ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۵۴۳ هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۳۸۵۰ واحد افزایش یافت و رقم ۴۲۶ هزار و ۳۲۳ واحد را ثبت کرد.

در این بازار ۶۲۵ هزار معامله به ارزش ۷۲ هزار و ۸۸۶ میلیارد ریال انجام شد.

پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، پالایش نفت تهران و سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.

ورود شاخص کل فرابورس به کانال ۲۱ هزار واحد

در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس توانست با ۱۵۲ واحد صعود وارد کانال ۲۱ هزار واحد شود و در رقم ۲۱ هزار و ۶۹ واحد ایستاد. در این بازار ۳۵۳ هزار معامله به ارزش ۲۶ هزار و ۵۹۸ میلیارد ریال انجام شد.

پلیمر آریاساسول، پالایش نفت لاوان، فرابورس ایران، پتروشیمی تندگویان و پتروشیمی زاگرس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.