فاجعه آبادان؛ مديريت ناكارآمد – احمد مازني

فاجعه آبادان؛ مديريت ناكارآمد – احمد مازني

در مورد فاجعه فروريختن ساختمان متروپل آبادان بسيار گفته و نوشته شد.
اما آنچه مسلم به نظر مي‌رسد اين است كه فاجعه آبادان نماد مديريت ناكارآمد، فرهنگ رشوه‌گيري و رشوه‌دهي و رانت در موسسات حكومتي و غيرحكومتي، فقدان فرهنگ مسووليت‌پذيري، محدوديت رسانه‌ها و آزادي بيان و قلم و بالاخره مجموعه‌اي از بي‌كفايتي، سوءتدبير، سوء‌رفتار و سوءمديريت و بي‌تفاوتي نسبت به جان، مال و عِرض مردم است.
آبادان نماد ايثار بود و در كنار مردم اين ديار، تمام ايران مهد ايثار بود، اما اكنون به‌رغم تبليغات رسمي، سر تا پاي جامعه ما گرفتار استئثار است. استئثار، نقطه مقابل ايثار يعني همه را پاي منافع خويش لگدمال كردن است.
اين فرهنگ غلط در تمام حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و دستگاه‌هاي گوناگون حاكم است.
از نظام انتخابات تا نظام مهندسي. از شهرداري‌ها تا دستگاه‌ها و نهادهاي ديگر، چنان است كه گفته مي‌شود هر چيزي را با پول و زور و تزوير مي‌توان خريد و مي‌توان فروخت.
آري همچنان كه روزي شكستن حصر آبادان نشانه ايثار و فداكاري و حق‌طلبي بود، اكنون فاجعه سقوط متروپل نشانه سقوط اخلاقي و فرو غلطيدن در باتلاق بد اخلاقي است.
در حادثه تلخ فروريختن ساختمان متروپل آبادان مجموعه‌اي از علل بي‌كفايتي را ديديم؛ سوء تدبير، سوءرفتار و سوءمديريت و بدترين آن انتشار اطلاعات نادرست درباره ابعاد فاجعه .

بهتر نيست به توهين‌هاي مكرر به افكار عمومي پايان داده و مردم را به متن تصميمات برگردانيم و به جاي سپردن امور به نااهلان و نامحرمان كه امام نسبت به حضور آنها هشدار داد، كارها را به اهلش بسپاريم.
پيامبر عظيم‌الشأن اسلام (ص) فرمود: «من از فقر بر امتم بيمناك نيستم آن اندازه كه از سوءتدبير بيمناكم.»
امروز ايران عزيز بيش از پيش گرفتار سوءتدبير داخلي و سوءنيت خارجي است و بايد راه تكرار بر چنين حوادث تلخ و دردناك را بست و عرصه را بر متخصصين، صاحبنظران و اهل فضل كه دل در گرو اين مرز و بوم دارند باز كرد.
ضمن عرض تسليت به خانواده قربانيان فاجعه آبادان و آرزوي سلامتي و عافيت براي آسيب‌ديدگان اين فاجعه، اميدوارم همه متوليان امر در قصور و تقصيرها به درگاه خداوند استغفار كنند و در نوع نگاه به هم‌نوعان، قانون و اخلاق و شيوه حكمراني تجديدنظر كنند.