واکنش کرباسچی به ادعای روزنامه دولت درمورد دیدار روحانی، خاتمی، ناطق و سیدحسن خمینی

واکنش کرباسچی به ادعای روزنامه دولت درمورد دیدار روحانی، خاتمی، ناطق و سیدحسن خمینی

غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران در واکنش به توییت روزنامه ایران درمورد جلسه حسن روحانی رییس جمهور دولت یازدهم ودوازدهم با محمدخاتمی، حسن خمینی و علی اکبر ناطق نوری در منزل حسن روحانی با هشتگ دروغ نوشت ظاهرا مرحوم هاشمی هم پیشنماز بودند
غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران در واکنش به توییت روزنامه ایران درمورد جلسه حسن روحانی رییس جمهور دولت یازدهم ودوازدهم با محمدخاتمی، حسن خمینی و علی اکبر ناطق نوری در منزل حسن روحانی با هشتگ دروغ نوشت ظاهرا مرحوم هاشمی هم پیشنماز بودند