احمد مازني: با مرز‌هاي بسته نمي‌توان فعاليت اقتصادي کرد

احمد مازني: با مرز‌هاي بسته نمي‌توان فعاليت اقتصادي کرد

دولت سيزدهم در توجيه وضع موجود تلاش دارد عامل شرايط فعلي را دولت قبل نشان دهد. افراد جامعه با گذشت يک سال از عمر دولت به مطالبه‌گري مي‌پردازند و اين سوال را دارند که مگر قرار نبود در شرايطي که دولت و مجلس همسو شده‌اند، شرايط در حوزه اقتصادي و… بهبود قابل توجهي داشته باشد . احمد مازني فعال سياسي اصلاح‌طلب درباره عملکرد دولت سيزدهم با «آرمان ملي» به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه مي‌خوانيد.

دولت با توجه به وضعيت اقتصادي موجود مشکلات را به نوعي متوجه دولت دوازدهم کند. کاري که برخي دولت‌هاي قبل هم کردند و توانستند با اين شيوه حداقل در طول دو سال اول حکمراني خود موفق شوند . چرا دولت سيزدهم با اين شرايط روبه‌رو شده است؟

مسئولان فعلي در ايام انتخابات وعده‌هايي دادند که در عمل نتوانستند آن هارا انجام دهند بنابراين دچار وضعيت کنوني شدند. معيشت مهم‌ترين مسأله‌اي است که جامعه با آن دست به گريبان است. مسئولان اصرار دارند دستاوردهايي براي خود ساخته و معرفي کنند. اين رويه نيز هيچ تغيير مثبتي در روابط دولت و مردم ايجاد نخواهد کرد. اگر دولت علاقه‌مند نزديکي به مردم است، بايد در معناي واقعي کلمه مشکلات را با مردم در ميان‌ گذارد. آنچه تحت عنوان جراحي اقتصادي در دستور کار دولت قرار دارد، بايد توجيه علمي پيدا کند. گراني‌هاي اخير حتما دلايلي دارد و لازم است اين دلايل با مردم در ميان گذاشته شود. دولت بايد توضيح دهد که اگر جنگ اوکراين علت گراني است اين علت تا چه ميزان بر افزايش قيمت‌ها اثرگذاشته است. عدم توافق بين ايران و۵+۱ تا چه ميزان بر روي گراني‌ها تأثير گذاشته است. چرا دولت نتوانست به وعده‌هاي اقتصادي خود عمل کند و جامعه را دچار ترديد کرد.

چرا اصولگرايان با ادبياتي مانند «باني وضع موجود» درصدد فرار به جلو هستند؟

قريب به يکسال از عمر دولت اصولگرا و حدود دو سال و نيم از عمر مجلس مي‌گذرد اما اصولگرايان چندان پرونده روشني از عملکرد خود ندارند که به بدنه اجتماعي خود منتقل کنند. قطعا اصولگرايان در انتخابات بعد با ريزش آرا روبه‌رو خواهند شد بنابراين در چنين شرايطي مشکلات را به گردن دولت قبل مي‌اندازند. يک سال از عمرش گذشته و شرايط ثابت نمانده است . مجلس يازدهم هم بايد پاسخ دهد. دولت هم بايد دستاورد يکسال در قدرت بودن را توضيح دهد. دولتمردان و نمايندگان مجلس هنوز فکر مي‌کنند با فرار به جلو مي‌توانند افکار عمومي را قانع کنند.

چرا نتوانسته اند نوعي آرامش در اقتصاد فضاي عمومي جامعه ايجاد کنند؟

دولت تمامي مديران با تجربه را کنار‌ گذاشته است. اکنون مديراني که در طول چند دهه بحران تجربه اندوخته بودند، در دولت حضور ندارند البته منظور، مديران اصولگراي با تجربه است. همين افراد نيز از ساختار‌هاي مديريتي حذف شده‌اند. از اين رو به دنبال دستاورد‌سازي است و افکار عمومي اين موارد را نمي‌پذيرد.

تغييرات در دولت تا چه اندازه ضروري است؟

شاخص‌هايي که براي مديريت کلان در حوزه اقتصاد بايد در نظر گرفته شود، تخصص در آن زمينه است. در درجه دوم آن مدير بايد ظرفيت استفاده از ديدگاه‌هاي کارشناسي را داشته باشد. امروز صاحب‌نظران اقتصادي برنامه اقتصادي دولت را چندان تأييد نمي‌کنند. طبعا وزير اقتصاد، دبيرکل بانک مرکزي، وزارت رفاه و وزارت جهاد کشاورزي بايد از ظرفيت دانشمندان و صاحب‌نظران استفاده کنند. البته اقتصاد هم مانند ساير مسائل تک ساحتي نيست. مديران فعلي به‌خاطر شرايط کشور بايد بتوانند مسائل بين‌الملل را تحليل کنند. در حال حاضر برخي تئوري‌هاي اقتصادي مانند اين است که يک مغازه دارد دور مغازه خود را ديوار بلندي بکشد و درب آن را هم قفل کند اما درخواست تحول در فروش کالا‌هاي خود را داشته باشد. مديران فعلي فکر مي‌کنند با در نظر گرفتن ظرفيت‌هاي داخلي مي‌توان کشور را اداره کرد. حال که از نظر علمي اين مورد عملياتي نيست. از اين منظر دولت بايد در تيم اقتصادي و حتي ساير تيم‌هاي مديريتي خود تجديد نظر کند.

دولت تلاش دارد در توسعه رابطه با کشور‌هاي همسايه کوشا باشد تا چه ميزان در اين سياست موفق بوده است؟

دولت تلاش‌هاي زيادي در اين زمينه انجام داده است. براي مثال پاکستان مي‌تواند دروازه ورود ايران به بازار هند باشد. يا اينکه پاکستان بازار خوبي براي ايران است اما هيچ توجهي به مرز‌هاي شرقي کشور نمي‌شود. در حالي که اگر توسعه رابطه با کشور‌هاي شرقي در نظر دولت باشد، فقري که در مناطق شرقي است کاهش خواهد يافت. کشور‌هاي اروپايي جز چند سال اخير همواره با ايران رابطه حسنه داشته‌اند. هر چند در زمان تحريم کمي روابط خود را کاهش داده‌اند. دولت بايد در اين زمينه‌ها اقداماتي انجام دهد. با مرز‌هاي بسته نمي‌توان فعاليت اقتصادي کرد. از سوي ديگر دست بخش خصوصي در برخي عرصه‌ها بسته است و دولت در اين زمينه اقدام خاصي نمي‌کند.