رییس مجلس: باید علت فوت مهسا امینی بصورت رسمی و روشن اعلام شود

رییس مجلس: باید علت فوت مهسا امینی بصورت رسمی و روشن اعلام شود

رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قراین و شواهد نشان می‌دهد بعد از حادثه فوت مهسا امینی که اتفاق افتاد، دشمن با یک آمادگی بر بستر این موضوع سوار شد و به میدان آمد و هم علیه تمامیت نظام و امنیت مردم اقدام کرد. کسانی که به قصد براندازی به میدان آمدند غصه هیچکس را نمی‌خورند.