ظریف: مردمی داریم که در برابر حرف نادرست مقاومت می کنند

ظریف: مردمی داریم که در برابر حرف نادرست مقاومت می کنند

محمدجواد ظریف، وزیر سابق امور خارجه، در نشست اساتید دانشگاه تهران با رئیس این دانشگاه، مردم را بزرگترین عامل بازدارندگی در برابر دشمنان دانست و گفت: ما زیر بار زور نمی رویم، از یک طرف و دوم اینکه مردمی داریم که در برابر حرف نادرست مقاومت می کنند. این بزرگترین عامل بازدارندگی است.