روابط تهران با ریاض، قاهره و دیگر کشورهای اتحادیه عرب، فضای ایران‌هراسی را از بین می‌برد

روابط تهران با ریاض، قاهره و دیگر کشورهای اتحادیه عرب، فضای ایران‌هراسی را از بین می‌برد

یک استاد دانشگاه گفت: بهبود روابط تهران با ریاض، قاهره و دیگر کشورهای اتحادیه عرب، فضای ایران‌هراسی در منطقه را از بین می‌برد و می تواند فرصت سرمایه گذاری، رشد و توسعه اقتصادی را برای این کشورها فراهم سازد.

علی شماعی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به منافع حاصل  از احیای روابط ایران با کشورهایی همچون مصر و عربستان  و گسترش تعامل بین کشورهای منطقه خلیج فارس اظهار کرد: بهبود روابط تهران با قاهره و ریاض و دیگر کشورهای اتحادیه عرب ، فضای ایران هراسی ایجاد شده در منطقه  را از بین می برد و می‌تواند فرصت سرمایه‌گذاری، رشد و توسعه اقتصادی را برای این کشورها فراهم سازد؛ چنان که آنها بجای پرداختن به تنش‌های سیاسی و  نظامی وقت بیشتری برای تعریف و تدوین همکاری‌های اقتصادی خواهند داشت.

وی در همین ارتباط تصریح کرد: روابط ایران و عربستان در پرتو سرمایه گذاری مشترک و پیوند عمیق اقتصادی دو کشور و سایر کشورهای منطقه استحکام پیدا می کند و اگر این پیوند در حوزه خلیج فارس  و در راستای منافع مشترک همه کشورهای منطقه  انجام شود، توسعه و پیشرفت و صلح و آرامش همه کشورهای منطقه را پایدار می‌سازد.

شماعی در همین چارچوب تاکید کرد: هر چقدر روابط  ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس  در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، اجتماعی و گردشگری مذهبی و غیر مذهبی، گسترش پیدا کند ، منفعت همه کشورها تضمین و زمینه برای کاهش دخالت کشورهای فرامنطقه‌ای به‌ویژه رژیم صهیونیستی فراهم می شود و رافع چالش‌های امنیتی خواهد بود.