دکتر فاطمه طباطبایی: حاکمیت باید همدلی را در مردم ایجاد کند/ اعتماد و علاقه امام به مردم دو طرفه بود

دکتر فاطمه طباطبایی: حاکمیت باید همدلی را در مردم ایجاد کند/ اعتماد و علاقه امام به مردم دو طرفه بود

دکتر فاطمه طباطبایی در مراسم اختتامیه هفته فرهنگی «بر آستان آفتاب» گفت: امام حتی در درس‌شان اگر کسی انتقاد نمی کرد، می‌گفت مگر مجلس ختم است؟! یعنی انتظار داشتند حتی نظریه‌های فقیهی‌شان مورد نقد قرار گیرد. الان هم باید این تحول خواهی از طرف مردم خواسته شود.

وی افزود: بعضی در کار هستند که امام زدایی کنند و به توصیه مقام معظم رهبری هم گوش نمی کنند. چرا سرودی در سطح ملی و خارج کشور پخش شد که اسم امام در آن نیست

وی خاطرنشان کرد: رژیم شاه چیزی نبود که به سادگی سقوط کند و عظمت کار مبارزان پیش از انقلاب را نباید فراموش کنیم. امام با عصبیّت و تعصّب مخالفت می کردند. امام در سال ۶۷ گفتند حتی قانون اساسی اصلاح شود.
او بد اشاره به این که بعضی در کار هستند که امام زدایی کنند و به توصیه مقام معظم رهبری هم گوش نمی کنند؛ اضافه کرد: کسانی که خود را مقلد ایشان می دانند باید دلسوزانه رفتار کنند ایشان تعارف نکردند که گفتند راه و اندیشه امام برای ما همچنان عزت و سربلندی می آورد. برنامه هایی مانند هفته فرهنگی بر آستان آفتاب باید استمرار یابد و منحصر به یک زمان و یک منطقه نشود.
دکتر فاطمه طباطبایی اظهار داشت: حاکمیت باید همدلی را در مردم ایجاد کند؛ اعتماد و علاقه امام به مردم دو طرفه بود. چطور برخی می گویند نمی توانیم اجازه دهیم که یک نماینده را خود مردم انتخاب کنند و انتظار دارند که مردم به حاکمیت اعتماد داشته باشند؟