آذری جهرمی: حذف برخی جریانهای موثر سیاسی از انتخابا، کارکرد اصلی انتخابات را زیر سوال می‌برد

آذری جهرمی: حذف برخی جریانهای موثر سیاسی از انتخابا، کارکرد اصلی انتخابات را زیر سوال می‌برد

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در کانال تلگرامی خود نوشت: انتخابات در نظامهای سیاسی «مستهلک کننده تعارضات» است. اگر انتخابات نباشد، تعارضات سازنده تبدیل به تعارضات کشنده خواهد شد و باعث ناپایداری در نظامهای سیاسی حاکم بر کشورها خواهند شد.