ظریف به دنبال چیست؟ از تخریب اصلاح طلبان تا تخطئه عناصر مشهور سپاه!

ظریف به دنبال چیست؟ از تخریب اصلاح طلبان تا تخطئه عناصر مشهور سپاه!

روز گذشته فایل صوتی جدیدی از محمدجواد ظریف منتشر شد که در آن مدعی است اصلاح طلبان از سال ۱۳۷۸ به دنبال حذف رهبری و تغییر قانون اساسی بودند و این موضوع سبب شد تا حاکمیت به دنبال حذف اصلاح طلبان از قدرت باشد. این ادعای ظریف به همین جا ختم نشد. او مدعی شد که اصلاح طلبان از سال ۱۳۹۲ به فکر کاندیداتوری در سال ۱۴۰۰ افتادند و از او خواستند تا در مسیر نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ قدم بگذارد. او اما در واکنش به این خواست اصلاح طلبان مدعی شد که به این مسئله فکر نمی کند و نمی خواهد که کاندیدا شود.

ظریف اما در بخش دیگر این فایل صوتی ادعایی را مطرح می کند که شبیه ادعای کروبی در سال ۱۳۸۴ است. او به مداخله برخی از چهره های مشهور سپاه در انتخابات ۱۱ اسفند اشاره می کند و مدعی است که آنها تکلیف انتخابات را مشخص کردند.

در این بین این پرسش مطرح می شود که ظریف با تخطئه اصلاح طلبان و همچنین ادعای تاثیر گذاری برخی عناصر مطرح سپاه در انتخابات به دنبال چیست؟ آیا او در پی ایجاد خط جدید در ادامه فعالیت سیاسی خود است؟ یا مسیر جدیدی پیش روی اعتدالیون قرار داده که با حذف اصلاح طلبان آنها را جلودار عرصه سیاسی می کند؟!

این ادعای ظریف در ارتباط با اصلاح طلبان که آنها را انحصارطلب تر از راست‌ها می خواند این گمانه را تقویت می شود که او در میانه دو طیف شاخص جمهوری اسلامی می خواهد راهی متفاوت بگشاید و برای ساخت این راه از مصالح تخریب و تخطئه بهره گرفته است.

حال منتظر واکنش جبهه اصلاحات و همچنین سپاه به ادعاهای ظریف هستیم تا ببینیم ظریف در ادامه چه واکنشی خواهد داشت؟! عقب نشینی می کند یا ادامه خواهد داد…