جهانگیری: رژیم اسرائیل با اقدامات شرارت آمیز خود چاره‌ای جز پاسخ برای ایران باقی نگذاشت/ باید از هر اقدامی که به تقویت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران منجر شود حمایت کرد

جهانگیری: رژیم اسرائیل با اقدامات شرارت آمیز خود چاره‌ای جز پاسخ برای ایران باقی نگذاشت/ باید از هر اقدامی که به تقویت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران منجر شود حمایت کرد

 

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دولت های یازدهم و دوازدهم صبح دوشنبه در دیدار نوروزی جمعی از اعضای سازمان جوانان حزب سازندگی ایران اسلامی تاکید کرد: باید از هر اقدامی که به تقویت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران منجر شود حمایت کرد و این یک مساله ملی است. و البته توجه کرد بازدارندگی علاوه بر ابعاد نظامی، دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هم هست و براین اساس باید نسبت به تقویت انسجام ملی، جلب مشارکت عمومی مردم و جریان های سیاسی، مدارا با شهروندان و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم نیز همت گمارد.

جهانگیری: رژیم اسرائیل با اقدامات شرارت آمیز خود چاره‌ای جز پاسخ برای ایران باقی نگذاشت/ باید از هر اقدامی که به تقویت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران منجر شود حمایت کرد

به گزارش جماران؛ اسحاق جهانگیری صبح دوشنبه در دیدار نوروزی جمعی از اعضای سازمان جوانان حزب سازندگی ایران اسلامی با اشاره به پاسخ موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی گفت: پس از هفتم اکتبر سال گذشته، با تدابیر رهبری انقلاب، جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ یک سیاست هوشمندانه در عین اعلام حمایت معنوی از مقاومت مردم فلسطین در برابر رژیم اسرائیل، بر عدم مداخله در عملیات طوفان الاقصی تاکید کرد. بااین وجود، متاسفانه این رژیم به تداوم اقدامات شرارت آمیز علیه نیروهای ایرانی در سوریه ادامه داد و در نهایت در جنایتی که نقض آشکار حقوق بین الملل بود، با هدف قرار دادن کنسولگری ایران در دمشق و شهادت ۷ نظامی و مستشار ایرانی، چاره ای جز پاسخ برای ایران باقی نگذاشت. به این علت همگان بر ضرورت پاسخ حساب شده با هدف اجتناب از گسترش جنگ در منطقه تاکید کردند و این پاسخ به صورت محدود و در چارچوب دفاع مشروع صورت گرفت.

وی تاکید کرد: باید از هر اقدامی که به تقویت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران منجر شود حمایت کرد و این یک مساله ملی است. و البته توجه کرد بازدارندگی علاوه بر ابعاد نظامی، دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هم هست و براین اساس باید نسبت به تقویت انسجام ملی، جلب مشارکت عمومی مردم و جریان های سیاسی، مدارا با شهروندان و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم نیز همت گمارد.