ابطحی: بد پوست خربزه ای زیر پای آقای نصیری انداخته اند تا تمامش کنند

ابطحی: بد پوست خربزه ای زیر پای آقای نصیری انداخته اند تا تمامش کنند

عضو مجمع روحانیون مبارز انتقاداتی را از مواضع مهدی نصیری، مدیر مسئول اسبق کیهان مطرح کرد.

به گزارش جماران سید محمد علی ابطحی فعال سیاسی اصلاح طلب در انتقاد از اظهارات اخیر، مهدی نصیری مدیرمسئول اسبق روزنامه کیهان نوشت:

آقای مهدی نصیری سوپر افراطی حزب اللهی دیروز حق دارد نظراتش تغییر کند و سوپر اپوزیسیون امروز شود. اما هم برای دیروزش و هم برای امروزش توهم مضر است.

نه بولتن نویسی واظهار نظرهای تند حزب اللهی اش در گذشته توانست ریشه اصلاح طلبی را برکند و نه مواضع فعلی اپوزیسیونی اش مورد قبول اپوزیسیونی قرار میگیرد که چهل سال است در تلاش براندازی هستند و نیازی به تازه وارد از راه دور آمده ندارند.

گفته اند شکاف تاجزاده و شاهزاده باید برداشته شود. خودش می داند نه شاهزاده می تواند به تاجزاده نزدیک شود و نه تاجزاده علاقه مند به همکاری با شاهزاده است.

مهندس موسوی و نرگس محمدی و فائزه هاشمی و تاجزاده هم که آقای نصیری از آنها یاد می کند در ایران باقی مانده اند و در زندان و حصر هستند.

بد پوست خربزه ای زیر پای آقای نصیری انداخته اند تا تمامش کنند. هم از داخل و هم از خارج و از درون اپوزیسیون.