انتخاب میانه روها در هیات رئیسه دو مجلس نظام/  احتمال  تشکیل دولت میانه رو در هشتم تیر

انتخاب میانه روها در هیات رئیسه دو مجلس نظام/ احتمال تشکیل دولت میانه رو در هشتم تیر

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس دوازدهم شد و برای پنجمین سال متوالی بر صندلی پارلمان تکیه زد. همچنین نیکزاد و حاجی بابایی نیز بر کرسی نواب رئیس تکیه زدند. این اتفاق در حالی رخ داد که تندروها صف آرایی جدی در مقابل قالیباف کرده بودند. نتیجه آرائی که به دست آمد نشان داد که ذوالنوری ۶۰ رای و متکی ۵ رای همه توان تندروها بود.

پیش از این نیز در ترکیب هیات رئیسه خبرگان رهبري نیز انتخاب آیات عظام موحدی کرمانی، اعرافی و بوشهری نشانه ای است که نظام از حاکمیت تندروها به سوی میدان‌داری میانه روها حرکت کرده است.

آنچه پس از حادثه تلخ سقوط بالگرد رئیس جمهور پیش بینی می شود این است که رقابت بین دو جریان مدعی میانه روهای اصولگرا و تندروها است. در این بین اصلاح طلبان نیز سهمی در ترغیب رای دهندگان به سمت تغییر ریل دولت خواهند داشت.

دو انتخابات هیات رئیسه مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی نشانه ای روشن از تغلب میانه روها دارد و امید که در دولت آتی نیز چهره‌ی میانه رو بر کرسی ریاست دولت بنشیند.