نه به “هیچکدام” – محمدمهدی مازنی

نه به “هیچکدام” – محمدمهدی مازنی

سال ۱۴۰۰ پس از پایان رقابت های انتخاباتی و اعلام پیروزی سید ابراهیم رئیسی در جمعی به حاضران آنجا گفتم که رئیسی با ۳۸ میلیون رای رئیس جمهور شد و ادامه دادم که ‌رای کسانی رای ندادند و تحریم کردند را باید به حساب او نوشت.
در واقع کسانی که در انتخابات مشارکت نمی کنند در واقع باید رأیشان را به حساب نامزد پیروز نوشت چرا با رای ندادن در آنچه رخ می دهد سهیم ند.
در نظرسنجی های تلگرامی دو انتخابات گذشته فهرست اسامی به اضافه “هیچکدام” قرار می گرفت و بسیاری گزینه هیچکدام را انتخاب می کردند اما غافل از اینکه جریانی به دنبال تضعیف مردم‌سالاری بود این انتخاب را حتی از انتخاب گزینه مدنظرش در آن نظرسنجی بیشتر می پسندید چرا که معتقد بود هر چه مشارکت کمتر باشد انتخاب نامزد آن جریان سهل الوصول تر خواهد بود.
امروز نیز در برخی نظرسنجی ها گزینه هیچکدام هنوز طرفدار دارد. باید سنجید که اگر فضای کشور به سمت عقلانیت برود مطلوب است یا تندروی؟ که اگر عقلانیت مطلوب ماست پس گزینه هیچکدام علی القاعده نباید انتخاب ما باشد.
باید بدانیم که راه هایی چون تحریم و انفعال چند باره تجربه شده و هر باز دود آن به چشم ملت رفته است.
این بار با نه به هیچکدام هدایت قطار دولت را به اهلش بسپاریم و برای ایران به میدان بیاییم تا قطار توسعه و پیشرفت به ریل برگردد.