عدم تحقق انتخابات آزاد پشتوانه مردمی نظام را دچار چالش خواهد کرد یک فعال سیاسی اصلاح طلب:

عدم تحقق انتخابات آزاد پشتوانه مردمی نظام را دچار چالش خواهد کرد

یک فعال سیاسی اصلاح طلب بر این نکته که برای انتخابات ریاست جمهوری آینده در اولین گام باید اختیارات قانونی رییس جمهور مشخص شود تاکید کرد.

غلامرضا انصاری در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که رییس جمهور آینده با چه چالش هایی مواجه خواهد بود اظهار کرد: جهت  پاسخ به این سوال  باید به این موضوع عنایت داشت ،که در وهله اول جایگاه ریاست جمهوری در کلیت نظام جمهوری اسلامی چه جایگاهی است و از چه اختیارات قانونی برخوردار و به چه میزان اجازه تصرف در همان اختیاراتی که قانون برایش مشخص کرده را در عمل دارد.

وی افرود: دومین نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که چهار دهه از عمر انقلاب گذشته؛ و در این مدت تداخل‌ها، نارسایی‌ها و کاستی ها در وظایف قوا، شوراها، نهادها و دستگاه‌های فراقانونی که در چارچوب قانون اساسی دیده نشده گرفتاریهای مهمی در کشور ایجاد کرده است. در حالی که این دستگاه‌ها باید به صورت شفاف در راستای  اعتماد و اطمینان دادن به مردم قدم بر دارند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: قبل از پرداختن به انتخابات ریاست جمهوری باید شفاف و روشن برای مردم بیان شود که رئیس جمهور چه میزان اختیارات دارد و تضمین عملیاتی شدن آن اختیارات با توجه به چالش ها و مشکلات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که امروز دامن مردم و نظام را گرفته ،به مردم ارائه شود. از این طریق است که اعتمادسازی مجددی برای حضور مردم در پای صندوق‌های رأی به وجود می‌آید.

وی تصریح کرد: سومین نکته‌ای که رئیس جمهور آتی باید به آن توجه کند این است که جایگاه آزادی و دموکراسی را که در قانون اساسی تضمین شده، به صورت شفاف برای مردم تبیین نموده، و تضمین های دسترسی مردم به دموکراسی و آزادی را باید در عمل به اثبات رساند.

انصاری در ادامه گفت: بنابراین چنانچه مسائل گفته شده عملی گردد و رقابت سازنده در بستر آزاد و دموکراتیک برای ارائه دیدگاه ها نظرات و برنامه‌های عالمانه در کشور به وجود آید ،قطعاً رئیس جمهوری انتخاب خواهد شد، که با تکیه بر آراء عمومی و با تکیه بر پشتیبانی آحاد ملت ،چالش‌ها را به صورت علمی شناسایی نموده، و در قالب برنامه حزبی مدون و مشخص واز پیش ارائه شده، در حل چالش ها و مشکلات ،گام های اساسی را برخواهد داشت.

وی اهمچنین ابراز عقیده کرد: عدم تحقق یک انتخابات آزاد و بسته تر شدن شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، فرسایش و عبور از آرمان‌های انقلاب را به دنبال خواهد داشت. به جای مشارکت ،عدالت و جمهوریت ضد ارزش هایی همچون، اندک سالاری ،رانت جویی و استصواب، جایگزین ارزش‌های مبتنی بر داده های علمی، و ثابت شده در عرصه های عملی جایگزین خواهد شد و جامعه و مردم را به ابتذال خواهد کشید ،و مشارکت حداکثری را از توده‌های مردم خواهد گرفت ویأس وناامیدی به جای اصلاح رادرذهن جامعه جایگزین کرده ،و پشتوانه مردمی نظام رادچارچالش جدی خواهد کرد.

انصاری در پایان گفت: میدان دادن به احزاب شناسنامه دار و مردمی، و مبتنی شدن انتخابات بر برنامه محوری بستری را مهیا خواهد کرد که مردم امکان سنجش توانایی منتخب را و همچنین توفیق برنامه های حزبی ارائه شده درانتخابات را قابل سنجش بدانند . رقابت سازنده‌ای که بین پیروز انتخابات و جریان اقلیت به وجود خواهد آمد، نیز می‌تواند بستر سالم سازی نظام اجرائی کشور و نقد عالمانه ومنصفانه، و پیشگیری از فساد های ساختاری ،که امروز جامعه ما به صورت جدی با آن مواجه است، را به صورت اساسی درمان کند.