برخی دستگاه‌ها علاقه‌ای به تحول دیجیتال ندارند

برخی دستگاه‌ها علاقه‌ای به تحول دیجیتال ندارند

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره عدم تمایل برخی از دستگاه‌ها به ارائه خدمات آنلاین گفت: امروز امضاهای طلایی به داده‌های طلایی تبدیل شده و برخی فکر می‌کنند اگر داده‌هایشان را در اختیار قرار دهند، قدرت خود را از دست می‌دهند، برخی هم علاقه‌ای به تحول دیجیتال ندارند.

به گزارش ایسنا، نشست خبری رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات امروز برگزار شد. او درباره عدم تمایل برخی از دستگاه‌ها به ارائه خدمات آنلاین گفت: امروز امضاهای طلایی به داده‌های طلایی تبدیل شده و برخی فکر می‌کنند اگر داده‌هایشان را در اختیار قرار دهند، قدرت خود را از دست می‌دهند، برخی هم علاقه‌ای به تحول دیجیتال ندارند و همچنین بودجه‌های اختصاصی که برای دستگاه‌ها تعریف می‌شود هم می‌تواند از علل عدم تمایل دستگاه‌ها به ارائه داده‌هایشان باشد.

وی ادامه داد: در جلسه تعلل به اشتراک‌ گذاری و الکترونیکی شدن خدمات به رییس جمهوری اعلام می‌شود. هدف از این کار این است که مشخص شود کدام یک از خدمات مورد استفاده مردم است و با تعلل در به اشتراک گذاری داده‌ها، در فرآیند دولت الکترونیکی و ارائه خدمات به افراد، خلل‌ ایجاد می‌شود.