انتحار علی کریمی – یادداشت: مهدی مازنی

انتحار علی کریمی – یادداشت: مهدی مازنی

در روزهای آغازین اعتراضات سال گذشته و در بحبوحه حوادث آن سال، جمعی از هنرمندان، ورزشکاران و برخی چهره ها در حمایت از آن بلوای رخ داده، اظهار نظرهای تند و بعضا بسیار افراطي داشتند و برخی نیز جلای وطن را ترجیح دادند و رفتند‌ .

علی کریمی از آن دست افرادی بود که اکتفا به اظهار نظر نکرد و خود را در صف اول معارضین و دنباله روی خاندان پهلوی قرار داد.

آن زمان در جایی گفته بودم که این آقا زمانی حریف شناس خوبی در میدان فوتبال بود و دریبل های او دروازه رقیب را می گشود؛ اکنون دارد برعکس دریبل میکند، زمین را نمی شناسد و قواعد بازی را نمی فهمد؛ خودی ها را دریبل می کند و گل به خودی می زند. اما امروز باید بگویم نه تنها قواعد بازی را نمی داند بلکه عیان و آشکار در زمین دشمن است.

اگر زمانی می گفتم کریمی سقوط آزاد کرده امروز باید بگوییم نه تنها سقوط آزاد کرده بلکه با سر به زمین خورده و در پیشگاه ملت مظلوم ایران؛ خودش و گذشته اش متلاشی شده است.

آنچه امروز درباره این بازیکن سابق فوتبال باید بگوییم این است که علی کریمی انتحار در میدان سیاست کرده و به قول مهران غفوریان با کسی که عامل ترور مردان و زنان و کودکان در کرمان بوده فرقی ندارد.