بابک زنجانی اعدام نمی‌شود؛ تغییر حکم به ۲۰ سال زندان

بابک زنجانی اعدام نمی‌شود؛ تغییر حکم به ۲۰ سال زندان

سخنگوی قوه قضاییه گفت: درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تایید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.