تلاش برای کشاندن میرحسین به بازی تحریم انتخابات؛ این بار با پروژه جبهه مقاومت ملی

تلاش برای کشاندن میرحسین به بازی تحریم انتخابات؛ این بار با پروژه جبهه مقاومت ملی

پروژه جبهه مقاومت ملی پروژه ای است که منافقین طراحی کرده اند تا بار دیگر از طریق حلقه های پیرامون میرحسین موسوی بتوانند تحریم انتخابات را در ایران کلید بزنند.

ظاهراً بر اساس آنچه در برخی رسانه ها منتشر شده؛ گروهک تروریستی منافقین سناریویی برای تحریک میرحسین موسوی و واداشتن او به بیانیه نویسی و اظهارات هنجار شکن را مجدداً کلید زده است.این گروهک به اردشیر امیرارجمند نزدیک‌ترین و معتمدترین مشاور میرحسین موسوی ابلاغ کرده است تا طبق الگویی که منافقین قبلاً و در قالب تشکیل شورای ملی مقاومت اجرا کرده‌اند تشکیلاتی برای وی ایجاد نماید.

اخیرا تلاش گسترده ای از طریق سید مصطفی تاج‌زاده مبنی بر تحریم انتخابات انجام گرفته است که همراهی برخی گروه ها از جمله نهضت آزادی را در پی داشته و این تلاش بیشتر با تحریک میرحسین موسوی برای اعلام موضع همراه بوده که هنوز موضعی از سوی او اعلام نشده است.

همراهی دو جریان فوق برای آنکه از مهندس موسوی برای پروژه خود بهره ببرند زنگ خطری جدی برای میانه رو ها است. چرا که این همراهی و همکاری برای تحریم انتخابات تبعاتی جدی برای اصلاح طلبان و اعتدالیون خواهد داشت و به شکاف و فاصله عمیق و غیر قابل ترمیم با حاکمیت منجر خواهد شد.

سواری ملی مذهبی‌ها و نهضت آزادی بر روی شانه مهندس موسوی
و تلاش نهضت آزادی و تاجزاده برای بهره‌برداری از ته مانده آبروی مهندس موسوی زنگ خطری است که باید اصلاح طلبان آن را متوجه شوند و قبل از افتادن در چنین دامی هشیارانه عمل کنند تا بتوانند آگاهانه در انتخابات پیش رو نقشی مهم ایفا کنند.